Polityka prywatności

Zgodnie z Art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO – Dz.Urz. UE L 119, s. 1) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Gabinet Logopedyczno-Pedagogiczny „Terapeutyk” Anna Dudek w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok.231.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie  może skutkować odmową realizacji usługi.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda osób korzystających z usług Gabinetu Logopedyczno-Pedagogicznego „Terapeutyk” Anna Dudek w Warszawie.

4. Dane osobowe będą przetwarzane tylko w celu realizacji usługi.

5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym Gabinet zobowiązany jest do zachowania danych dla udokumentowania spełniania wymagań fiskalnych bądź prawnych oraz umożliwienia kontroli ich spełniania przez upoważnione do tego organy państwowe.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

8. Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.