Przygotowaliśmy cennik usług logopedycznych, gdzie zaprezentowane zostały koszty związane z diagnozowaniem oraz leczeniem wad mowy. Zaprezentowane zestawienie przedstawia zarówno kwotę wstępnej konsultacji, jak i diagnozy neurologicznej, na podstawie których może zostać przygotowany stosowny plan leczenia. Od niego bowiem zależą koszty związane z podjęciem i udziałem w terapii logopedycznej bądź neurologopedycznej.

Cennik warszawskiego gabinetu logopedy uwzględnia także wysokość kwoty za spotkanie ze specjalistą w zakresie emisji głosu i dykcji, które mogą być pomocne dla osób profesjonalnie wykorzystujących aparat mowy w swoim zawodzie (nauczyciele, aktorzy, spikerzy radiowi, itp.). Bliższe zapoznanie się z naszym zestawieniem umożliwia dokładniejsze oszacowanie kosztów związanych z leczeniem, jak i z korzystaniem z dodatkowych usług.

Cennik – Logopeda

Konsultacja, diagnoza logopedyczna (cena za jedno spotkanie) – 140 zł

Terapia logopedyczna (w wymiarze czasowym 40 minut) – 120 zł

Terapia logopedyczna (w wymiarze czasowym 60 minut) – 170 zł

Wizyta domowa – od 300 zł, w zależności od lokalizacji

Cennik – Neurologopeda / Surdologopeda

Diagnoza neurologopedyczna / surdologopedyczna (cena za jedno spotkanie)– 160 zł.

Terapia neurologopedyczna / surdologopedyczna (w wymiarze czasowym 40 minut) – 140 zł.

Terapia neurologopedyczna / surdologopedyczna (w wymiarze czasowym 60 minut) – 180 zł.

Terapia logopedyczna + Forbrain – regularna cena terapii + 20 zł.

Terapia logopedyczna + K-Taping – regularna cena terapii + 20 zł.

Emisja głosu i dykcja (w wymiarze czasowym 60 minut) – 200 zł.

Cennik – Pedagogika

Konsultacja, diagnoza pedagogiczna (cena za jedno spotkanie) – 120 zł

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (w wymiarze czasowym 40 minut) – 120 zł

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (w wymiarze czasowym 60 minut) – 150 zł

Wczesna nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną od 18 m.ż. do 4 r.ż. (w wymiarze czasowym 40 minut) – 120 zł

Cennik – Tomatis

Konsultacja i diagnoza do programu słuchowego metodą Tomatisa – 310 zł

Program słuchowy metodą Tomatisa (sesja w domu – wypożyczenie sprzętu) 1 dzień – 180 zł

14 X 180 zł = 2 520 zł

Program słuchowy metodą Tomatisa ( sesja w gabinecie) 1 dzień – 220 zł

14 X 220 zł = 3080 zł

Cennik – Forbrain

Forbrain (w wymiarze czasowym 30 minut) – 70 zł

Cennik – Neuroflow

Diagnoza Neuroflow – 310 zł

Diagnoza Neuroflow międzyetapowa – 250 zł

Trening słuchowy (jedno spotkanie) – 120 zł

Cennik – Korepetycje z języka angielskiego

Korepetycje z języka angielskiego (indywidualne; w wymiarze czasowym 40 minut) – 90 zł

Korepetycje z języka angielskiego (indywidualne; w wymiarze czasowym 60 minut) – 130 zł

 

Korepetycje z języka angielskiego (grupa dwuosobowa; w wymiarze czasowym 40 minut) – 50 zł za osobę

Korepetycje z języka angielskiego (grupa dwuosobowa; w wymiarze czasowym 60 minut) – 70 zł za osobę

Cennik – Inne

Opinia pisemna – 120 zł