Języki obce

Każdy język ma swoją specyficzną melodię, rytm i dźwięki. Każdemu, kto zamierza się nauczyć danego języka obcego, Metoda Tomatisa® daje możliwość przyswojenia dźwięków, częstotliwości i rytmu tego języka. Odpowiednio się do nich przystosowując, mózg jest w stanie lepiej je analizować i wierniej odtwarzać. Trening polega na oderwaniu się od specyfiki języka ojczystego, który często hamuje przyswajanie języka obcego oraz na intensywnym „zanurzeniu” w danym języku obcym. Służą do tego specjalne programy opracowane dla 7 obszarów językowych: amerykański angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, chiński, rosyjski i niderlandzki (holenderski).

Każdy język cechuje się własnym rytmem, który trzeba sobie przyswoić, żeby dobrze mówić w tym języku. W taki sposób w dzieciństwie nasz mózg nauczył się rozpoznawać struktury fonetyczne charakterystyczne dla języka ojczystego. I odwrotnie, nauczyliśmy się również ignorować struktury fonetyczne niezgodne z cechami naszego języka. Już od najwcześniejszych momentów życia zakodowujemy sobie rytm języka ojczystego, szczególnie dzięki głosowi matki. Te zakodowane umiejętności językowe szybko stają się hamulcem w nauce języka obcego, jeżeli jego dźwięki różnią się od wzorców dźwiękowych języka ojczystego opanowanych we wczesnym dzieciństwie.

Każdemu, kto chce się nauczyć języka obcego, Metoda Tomatisa® daje możliwość prawdziwego przyswojenia jego rytmu. A rytm stanowi podstawę, na której łatwiej będzie zbudować znajomość słownictwa, składni i gramatyki. Badanie przeprowadzone przez siedem uniwersytetów w ramach jednego z programów unijnych dowiodło, że dzięki Metodzie Tomatisa® czas nauki skraca się o połowę.

Oczywiście Metoda Tomatisa® nie zastąpi kursu językowego, ale może przyspieszyć przyswajanie nowych słów i wymowy, otwierając nasze ucho na częstotliwości dźwięków charakterystycznych dla danego języka obcego.

Uwaga! Metoda Tomatisa® ma charakter pedagogiczny i nie może być uznawana za metodę leczenia. W przypadku poważnych problemów Metoda Tomatisa® powinna być stosowana wyłącznie jako dodatkowe wsparcie dla stosowanej już terapii czy leczenia.