NEUROFLOW® AKTYWNY TRENING SŁUCHOWY

NEUROFLOW® Aktywny Trening Słuchowym to pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (centralnymi zaburzeniami słuchu) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia.

Trening Neuroflow prowadzony jest on-line i jest dostępny na platformie internetowej. Dostęp do platformy można uzyskać po przebyciu diagnozy w gabinecie.

Neuroflow jest treningiem usprawniającym procesy komunikowania i uczenia się.

Jest jednym z nielicznych treningów wyższych funkcji słuchowych opracowanym na podstawie najnowszych osiągnięciach naukowych z tej dziedziny. Program ćwiczeń pozwala na dostosowanie ich tempa oraz stopnia trudności do potrzeb dziecka i możliwości rodziców – trening prowadzony może być w domu pacjenta, pod kontrolą rodzica lub w gabinecie terapeuty. Stopień trudności zadań dostosowywany jest do możliwości pacjenta i zmienia się w sposób adaptacyjny, tak aby zadanie nie było zbyt łatwe, ani zbyt trudne. Trening słuchowy składa się z modułów, które odpowiadają potrzebom każdego z typów klinicznych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Program jest dostosowany do kilku poziomów rozwojowych.

Dla kogo jest przeznaczony?

Program jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Pacjenci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego często zachowują się tak, jakby miały problemy ze słyszeniem. Podstawowe badania często nie wykrywają żadnych zaburzeń, a mimo to osoby te mają trudności z koncentracją uwagi słuchowej i rozumieniem tego co się do nich mówi, szczególnie w hałasie.

Pomóż swojemu dziecku

Jeżeli Twoje dziecko ma trudności:

 • w skupieniu uwagi
 • w nauce, pisaniu i czytaniu, w nauce języków obcych
 • z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas
 • z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych
 • prosi często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi
 • często sprawia wrażenie nieobecnego
 • chorowało na przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha środkowego lub na ostre zapalenia ucha, miało przerośnięty migdałek gardłowy

Wówczas należy sprawdzić, czy przyczyną trudności dziecka nie są zaburzenia przetwarzania słuchowego APD. U wielu dzieci z dysleksją, trudnościami w uczeniu się, SLI lub ADHD to właśnie zaburzenia przetwarzania bodźców słuchowych są przyczyną ich trudności w uczeniu się na drodze słuchowej.

Efekty treningu NEUROFLOW

Dobry słuch jest podstawą efektywnego komunikowania się i uczenia.

Nawet przy prawidłowej czułości słuchu zaburzenia uwagi słuchowej, problemy ze słyszeniem w hałasie, problemy z różnicowaniem dźwięków mowy oraz słaba pamięć słuchowa mogą powodować trudności w uczeniu się i wpływać negatywnie na rozwój dziecka.

Aktywny Trening Słuchowy metodą Neuroflow® usprawnia:

 • różnicowanie dźwięków mowy, naukę czytania i pisania, naukę języków obcych
 • utrzymanie uwagi na głosie nauczyciela w szumie i hałasie
 • podzielność uwagi, gdy jednocześnie mówi kilka osób
 • wydłuża pamięci słuchową
 • rozwija mowę, prawidłową artykulację i melodię języka

W efekcie skutkuje poprawą wyników w nauce, szczególnie w zakresie umiejętności czytania, pisania ze słuchu i uczenia się drogą słuchową.

Po zakończeniu treningu Neuroflow następuje również:

 • poprawa pewności siebie
 • wzrost samooceny
 • obniżenie poziomu stresu przy wykonywaniu trudnych zadań
 • poprawa komunikacji z rówieśnikami, polepszenie relacji społecznych
Przebieg terapii – siłownia słuchowa

Każdy etap treningu słuchowego poprzedzony jest diagnozą w gabinecie, na podstawie której przygotowywany jest indywidualny program ćwiczeń. Sesje treningowe odbywają się 3 razy w tygodniu, przy czym każda z nich trwa ok. 20-25 min. Trzy etapy ćwiczeń słuchowych trwają około 8 miesięcy. W dniach, kiedy pacjent nie wykonuje sesji słuchowych, realizuje ćwiczenia utrwalające schemat ciała, orientację w przestrzeni, ćwiczenia równoważne, koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej oraz ćwiczenia ruchowe połączone ze stymulacją wyższych funkcji słuchowych.

Program trenigowy zawiera bogaty, dostosowany dla różnych grup wiekowych materiał słowny, opowiadania, wiersze, zagadki.

Aktywny Trening Słuchowy Neuroflow® zawiera ćwiczenia rozumienia mowy w obecności różnych bodźców zagłuszających od przyjemnych, jak śpiew ptaków, czy szum morza, poprzez neutralne rozmowy wielu osób, aż do denerwujących, jak dźwięk elektrycznej szczoteczki do zębów.

Po wysłuchaniu opowiadania, baśni czy wiersza pacjenci odpowiadają na pytania związane z wysłuchanym tekstem.

Pytania te mobilizują je do uważnego słuchania, zapamiętania treści. Sprawdzają rozumienie słuchanego tekstu, uważność i pamięć krótkotrwałą. Bogactwo języka naturalnego zawartego w ćwiczeniach oraz włączenie do ćwiczeń języka literackiego niezależnie od poprawy przetwarzania słuchowego usprawnia również procesy językowe – poszerza wiedzę leksykalną i syntaktyczną, doskonali sprawność narracyjną – umiejętność budowania wypowiedzeń, a poprzez wielokrotne powtarzanie prawidłowo brzmiących wyrazów poprawia się wyrazistość artykulacyjna.

Rodzic w trakcie treningu jest jak trener na siłowni – wspiera i motywuje dziecko do działania.

Wspólne zajęcia, w czasie których dziecko z rodzicem ćwiczy rozumienie tekstów tzn. słucha opowiadań, wierszy, baśni, odpowiada na pytania oraz ma możliwość rozmowy na temat słyszanych treści, poprawia umiejętności komunikacyjne, umiejętność uważnego słuchania oraz nadawania komunikatów – umiejętności tak ważne podczas nauki w szkole. 

Neuroflow ATS dla dorosłych

Udokumentowaną naukowo metodą dającą możliwości poprawy wyższych funkcji słuchowych są odpowiednie aktywne ćwiczenia wykorzystujące neuroplastyczność mózgu.

Trening Neuroflow ATS dedykowany dla osób dorosłych ćwiczy takie funkcje jak:

 • słyszenie przestrzenne
 • rozumienie mowy w obecności szumu/hałasu
 • selektywność uwagi słuchowej tj., gdy trzeba skupić się na mówcy a wokół słychać inne rozpraszające dzięki
 • podzielność uwagi słuchowej tj., gdy trzeba słuchać jednocześnie kilku mówców, lub słuchać i jednoczenie np. notować
 • zdolność do utrzymania uwagi w czasie
 • pamięć słuchowa / pamięć operacyjna
Koszt treningu słuchowego

Każdy etap poprzedzony jest diagnozą.

Koszt dostępu do platformy w poszczególnych etapach treningu:

 • I etap – 270zł
 • II etap – 260zł
 • III etap i każdy kolejny- 250zł

Ilość etapów potrzebnych do uzyskania poprawy funkcjonowania w sferze słuchowej i zmniejszenia nasilenia objawów CAPD zależy od zaleceń terapeuty oraz od indywidualnych postępów pacjenta.

Wymagania techniczne

Do rozpoczęcia treningu słuchowego Neuroflow w domu potrzebny jest podstawowy sprzęt komputerowy: komputer stacjonarny lub laptop, słuchawki stereofoniczne i dostęp do internetu.

Wymagania techniczne do przeprowadzenia treningu Neuroflow w domu:

 • Słuchawki nauszne, stereofoniczne
 • Komputer stacjonarny lub laptop z monitorem o rozdzielczości min. 1024×768
 • Stabilne połączenie z internetem
 • Przeglądarka internetowa Chrome lub Firefox
 • Wyłączony AdBlock lub inna aplikacja blokująca reklamy
 • Włączona obsługa Java Script oraz akceptacja możliwości zapisywania przez Serwis plików cookies.

Jeżeli zapewnienie takiego sprzętu nie jest możliwe – możesz przeprowadzić trening Neuroflow w gabinecie.

Przed badaniem Neuroflow w kierunku diagnostyki CAPD konieczna jest konsultacja u lekarza audiologa lub otolaryngologa.

 

Źródło: www.neuroflow.pl