O nas

Gabinet  Logopedyczny specjalizuje się w zakresie diagnozy stanu mowy oraz terapii zaburzeń komunikacji człowieka. Korzystamy z innowacyjnych metod terapii: Forbrain®, Metoda Tomatisa®, Aktywny Trening Słuchowy Metodą Neuroflow ATS®, Kinesiotaping, Metoda Symultaniczno – Sekwencyjna. Naszym pragnieniem jest pomagać dzieciom i dorosłym w rozwoju osobistym i  pokonywaniu własnych ograniczeń. W razie potrzeby oferujemy również, pomoc psychologiczną, pedagogiczną.

Gabinet posiada certyfikat spółki TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. (TDSA), z siedzibą w Luksemburgu.  Wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie, które pozwalają korzystać z programów doskonalących uwagę słuchową w domu lub gabinecie.

Zespół

mgr Anna Dudek

– logopeda o specjalności surdologopedia i afazjologia, logopedia medialna

Założycielka Gabinetu Logopedycznego „Terapeutyk” Anna Dudek

Konsultant Metody Tomatisa® Poziom 2

Provider Aktywnego Treningu Słuchowego Metodą Neuroflow ATS®, 

Terapeuta Elektrostymulacji Logopedycznej

Pedagog, oligofrenopedagog

 

Absolwentka

Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie 

Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie

Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia w Warszawie Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku

 

Doświadczenie zawodowe

Praca w poradni psychologiczno-pedagogicznej, ośrodku wczesnej interwencji, w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, placówkach kształcenia specjalnego, w prywatnym Gabinecie Logopedycznym. Udział w licznych kursach, szkoleniach, międzynarodowych Kongresach z Metody Tomatisa®.

Specjalizuje się w terapiach słuchowych Metodą Tomatisa® i Metodą Neuroflow ATS®.  Pomaga dzieciom i dorosłym z problemami w przetwarzaniu sensorycznym i słuchowym. 

W swojej codziennej pracy wykorzystuje najnowocześniejsze technologie i metody. Terapię logopedyczną wspomaga zabiegami elektrostymulacji. 

 

Współpraca, badania naukowe

Uniwersytet Jagieloński w Krakowie w zakresie realizacji programu: Rozwój kompetencji pragmatycznej w okresie wczesnego dzieciństwa   

APD Medical Sp. Z o. o. w Warszawie współpraca w badaniu skuteczności terapii 

Nauroflow ATS 

Tomatis Developpement S.A. w Luksemburgu

mgr Hanna Stopa

– neurologopeda kliniczny, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, oligofrenopedagog, pedagog specjalny, filolog polski

 

Absolwentka

Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Uniwersytetu Warszawskiego

Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 

Doświadczenie zawodowe

Praca w miejskim żłobku integracyjnym, przedszkolach prywatnych oraz placówkach kształcenia specjalnego.

Nieustannie poszerza swoją wiedzę oraz zdobywa nowe umiejętności podczas specjalistycznych szkoleń i warsztatów.

mgr Katarzyna Salwa

– logopeda, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel mianowany

 

Absolwentka

Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie

Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

 

Doświadczenie zawodowe

Praca w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz prywatnym gabinecie.

W swojej pracy łączy kompetencje logopedyczne i pedagogiczne. Terapię logopedyczną dzieci prowadzi w formie zabawy, dostosowując metody i formy pracy do możliwości psychofizycznych pacjenta. Specjalizuje się w terapii dyslalii oraz zaburzeń mowy na tle opóźnionego rozwoju mowy. 

Emilia Brożek

– logopeda, terapeuta miofunkcjonalny

 

Absolwentka

studiów I stopnia kierunku “Logopedia” na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Aktualnie kontynuuje naukę na studiach II stopnia z logopedii ogólnej i klinicznej na Uniwersytecie Warszawskim. 

 

Doświadczenie zawodowe

Specjalizuje się w terapii dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, dyslalią oraz zaburzeniami miofunkcjonalnymi. Swoje doświadczenie pracy z dziećmi zdobywała podczas praktyk logopedycznych oraz psychologiczno-pedagogicznych.

Interesuje się zagadnieniami dotyczącymi rozwoju mowy dziecka, wiedzy neurobiologicznej na temat kształtowania się języka oraz emisji głosu. W swojej pracy kieruje się wiedzą i umiejętnościami poznanymi podczas studiów oraz wrażliwością na problemy logopedyczne u dzieci.

Patrycja Beczek

– logopeda, trener logorytmiki, animator dla dzieci

 

Absolwentka

Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku logopedia ogólna i kliniczna

 

Doświadczenie zawodowe

Dotychczasowe doświadczenie zdobywała w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz przedszkolach. 

Specjalizuje się w terapii opóźnionego rozwoju mowy, wad artykulacyjnych, profilaktyce logopedycznej, logopedii artystycznej. 

Interesuje się muzyką i aktorstwem, jest „artystyczną duszą”.

Współpracujemy z Uniwersytetem Jagielońskim w zakresie realizacji programu:

Rozwój kompetencji pragmatycznej w okresie wczesnego dzieciństwa

dzieci
dzieci2

Projekt finansowany ze środków Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (nr U1U/P01/NO/02.14)


Co badamy w naszym projekcie?

Badamy, w jaki sposób małe dzieci (między 18 a 47 miesiącem życia) posługują się różnymi środkami prewerbalnymi (np. gestami, spojrzeniami) oraz językowymi w różnych kontekstach społecznych – a więc badamy ich kompetencję pragmatyczną.


Co jest celem naszego projektu?

Celem naszego projektu jest opisanie prawidłowości rozwojowych w zakresie kompetencji pragmatycznej – a więc tego, jakie sposoby komunikowania się są typowe dla dzieci w określonym wieku i jak te sposoby zmieniają się w toku rozwoju dziecka.

Te różne sposoby komunikowania się dzieci badamy za pomocą nowego kwestionariusza do pomiaru kompetencji pragmatycznej (LUI-Polski) – narzędzia unikalnego w skali światowej. Chcemy w ten sposób opisać rozwój kompetencji pragmatycznej dzieci mówiących po polsku, ale także porównać go z przebiegiem rozwoju tej kompetencji u dzieci, które posługują się innymi językami.

Jednak aby ten kwestionariusz mógł stać się użytecznym narzędziem oceny rozwoju dziecka, konieczne jest przeprowadzenie procesu normalizacji, czyli określenie, jakie wyniki są typowe dla polskich dzieci w określonym wieku. W tym celu chcemy zebrać dane dotyczące kompetencji pragmatycznej bardzo dużej grupy dzieci mieszkających w różnych miejscach polski.


Kto realizuje projekt ?

Pracowniczki Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu:
prof. dr hab. Marta Białecka-Pikul,
dr Anna Filip,
dr Małgorzata Stępień-Nycz.