O nas

Gabinet  Logopedyczny specjalizuje się w zakresie diagnozy stanu mowy oraz terapii zaburzeń komunikacji człowieka. Korzystamy z innowacyjnych metod terapii: Forbrain®, Metoda Tomatisa®, Aktywny Trening Słuchowy Metodą Neuroflow ATS®, Kinesiotaping, Metoda Symultaniczno – Sekwencyjna. Naszym pragnieniem jest pomagać dzieciom i dorosłym w rozwoju osobistym i  pokonywaniu własnych ograniczeń. W razie potrzeby oferujemy również, pomoc psychologiczną, pedagogiczną.

Gabinet posiada certyfikat spółki TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. (TDSA), z siedzibą w Luksemburgu.  Wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie, które pozwalają korzystać z programów doskonalących uwagę słuchową w domu lub gabinecie.

Zespół

 mgr Anna Dudek

Logopeda o specjalności surdologopedia i afazjologia, logopedia medialna, pedagog, oligofrenopedagog, certyfikowany praktyk Metody Tomatisa®(poziom2), Provider Aktywnego Treningu Słuchowego Metodą Neuroflow ATS®. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia w Warszawie, Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Wiedzę i doświadczenie zdobywała diagnozując i prowadząc terapię logopedyczną w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, placówkach kształcenia specjalnego, poradni psychologiczno- pedagogicznej, ośrodku wczesnej interwencji oraz prowadząc od 2007 roku prywatny Gabinet Logopedyczny  w Warszawie.

mgr Hanna Stopa

Neurologopeda kliniczny, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, oligofrenopedagog, pedagog specjalny, filolog polski. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Uniwersytetu Warszawskiego, a także Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe budowała pracując w między innymi w miejskim żłobku integracyjnym, przedszkolach prywatnych oraz placówkach kształcenia specjalnego. Nieustannie poszerza swoją wiedzę oraz zdobywa nowe umiejętności podczas specjalistycznych szkoleń i warsztatów.