O nas

Gabinet  Logopedyczny specjalizuje się w zakresie diagnozy stanu mowy oraz terapii zaburzeń komunikacji człowieka. Korzystamy z innowacyjnych metod terapii: Forbrain®, Metoda Tomatisa®, Aktywny Trening Słuchowy Metodą Neuroflow ATS®, Kinesiotaping, Metoda Symultaniczno – Sekwencyjna. Naszym pragnieniem jest pomagać dzieciom i dorosłym w rozwoju osobistym i  pokonywaniu własnych ograniczeń. W razie potrzeby oferujemy również, pomoc psychologiczną, pedagogiczną.

Gabinet posiada certyfikat spółki TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. (TDSA), z siedzibą w Luksemburgu.  Wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie, które pozwalają korzystać z programów doskonalących uwagę słuchową w domu lub gabinecie.

Zespół

 mgr Anna Dudek

Logopeda o specjalności surdologopedia i afazjologia, logopedia medialna, pedagog, oligofrenopedagog, certyfikowany praktyk Metody Tomatisa®(poziom2), Provider Aktywnego Treningu Słuchowego Metodą Neuroflow ATS®. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia w Warszawie, Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Wiedzę i doświadczenie zdobywała diagnozując i prowadząc terapię logopedyczną w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, placówkach kształcenia specjalnego, poradni psychologiczno- pedagogicznej, ośrodku wczesnej interwencji oraz prowadząc od 2007 roku prywatny Gabinet Logopedyczny  w Warszawie.

mgr Hanna Stopa

Neurologopeda kliniczny, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, oligofrenopedagog, pedagog specjalny, filolog polski. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Uniwersytetu Warszawskiego, a także Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe budowała pracując w między innymi w miejskim żłobku integracyjnym, przedszkolach prywatnych oraz placówkach kształcenia specjalnego. Nieustannie poszerza swoją wiedzę oraz zdobywa nowe umiejętności podczas specjalistycznych szkoleń i warsztatów.

Współpracujemy z Uniwersytetem Jagielońskim w zakresie realizacji programu:

Rozwój kompetencji pragmatycznej w okresie wczesnego dzieciństwa

dzieci
dzieci2

Projekt finansowany ze środków Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (nr U1U/P01/NO/02.14)


Co badamy w naszym projekcie?

Badamy, w jaki sposób małe dzieci (między 18 a 47 miesiącem życia) posługują się różnymi środkami prewerbalnymi (np. gestami, spojrzeniami) oraz językowymi w różnych kontekstach społecznych – a więc badamy ich kompetencję pragmatyczną.


Co jest celem naszego projektu?

Celem naszego projektu jest opisanie prawidłowości rozwojowych w zakresie kompetencji pragmatycznej – a więc tego, jakie sposoby komunikowania się są typowe dla dzieci w określonym wieku i jak te sposoby zmieniają się w toku rozwoju dziecka.

Te różne sposoby komunikowania się dzieci badamy za pomocą nowego kwestionariusza do pomiaru kompetencji pragmatycznej (LUI-Polski) – narzędzia unikalnego w skali światowej. Chcemy w ten sposób opisać rozwój kompetencji pragmatycznej dzieci mówiących po polsku, ale także porównać go z przebiegiem rozwoju tej kompetencji u dzieci, które posługują się innymi językami.

Jednak aby ten kwestionariusz mógł stać się użytecznym narzędziem oceny rozwoju dziecka, konieczne jest przeprowadzenie procesu normalizacji, czyli określenie, jakie wyniki są typowe dla polskich dzieci w określonym wieku. W tym celu chcemy zebrać dane dotyczące kompetencji pragmatycznej bardzo dużej grupy dzieci mieszkających w różnych miejscach polski.


Kto realizuje projekt ?

Pracowniczki Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu:
prof. dr hab. Marta Białecka-Pikul,
dr Anna Filip,
dr Małgorzata Stępień-Nycz.